Dijelovi za filtere goriva

Poklopac za filtere goriva je proizvod koji uključuje sve proizvodne procese u Saraj-Komerc d.o.o.

Dijelovi dobijeni obradom deformacijom se montiraju u jednu cjelinu zajedno sa proizvodima dobijenim obradom rezanjem, te kao sklop idu na proces tvrdog lemljenja i u zavisnosti od zahtjeva kupca i vrste materijala u proces površinske zaštite. 

Kao što se može vidjeti na našoj referentnoj listi, naši kupci su renomirani proizvođači filtera za gorivo kao što su Mann+Hummel, Delphi, Mahle, Sogefi.
Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu u ovoj oblasti spremni smo odgovoriti svim Vašim zahtjevima.

2013 Sva prava zadrana. Saraj Komerc d.o.o., Industrijska zona, 70240 Gornji Vakuf, Bosna i Hercegovina