Obrada deformacijom

Pod obradom metala deformacijom podrazumijevaju se one metode obrade pri kojima se metalu daje željeni oblik plastičnom deformacijom i odvajanjem.

Plastična deformacija metala se može vršiti u hladnom stanju (pri sobnoj temperaturi) ili u vrućem stanju (pri povišenoj temperaturi).

S obzirom na oblik početnog materijala, plastična deformacija obuhvata:

1.    Preradu limova (table limova, trake, komadi – platine);
2.    Prerada kompaktnih tijela (vučeni, valjani i kovani profili raznih oblika poprečnog presjeka, šipkasti materijal, gredice, debele pločice itd.).

Limovi se plastičnom deformacijom prerađuju sljedećim procesima:
-    Savijanje;
-    Duboko izvlačenje;
-    Razna plastična oblikovanja.

Kompaktna tijela se prerađuju procesima:
-    Presovanja;
-    Istiskivanja;
-    Kovanja.

Saraj-Komerc d.o.o. u svom pogonu posjeduje ekscentar prese snage 10-400 tona i hidraulične prese snage 12-160 tona. Sa postojećim mašinskim parkom smo u mogućnosti odgovoriti zahtjevima naših kupaca. Pored presa posjedujemo i mašine za obradu cijevi hladnim oblikovanjem. Naši proizvodi dobijeni obradom deformacijom svoju primjenu nalaze u automobilskoj i elektro industriji. Pored mašina za obradu deformacijom u mogućnosti smo raditi i prateće/pomoćne procese kao što su odmašćivanje, pranje u automatskim sistemima sa ultrazvukom, pjeskarenje i bubnjanje.
 

2013 Sva prava zadrana. Saraj Komerc d.o.o., Industrijska zona, 70240 Gornji Vakuf, Bosna i Hercegovina