Obrada rezanjem

U našoj proizvodnji nalazi se 19 CNC mašina za obradu struganjem. Obrađujemo sve vrste materijala do prečnika Ø250, a poslije obrade na CNC mašinama postignuta hrapavost na izrađenim pozicijama iznosi Ra 0.5.

Najčešće vršimo izradu rotacionih dijelova : vijci, navrtka, osovina, vratila, čaure i remenice.

Posjedujemo CNC glodalicu radne površine 800mm x 800mm pomoću koje vršimo izradu raznih alata za obradu metala plastičnom deformacijom.
Programski izrađeni dijelovi svoju primjenu nalaze između ostalog u automobilskoj, elektro i poljoprivrednoj industriji.

2013 Sva prava zadrana. Saraj Komerc d.o.o., Industrijska zona, 70240 Gornji Vakuf, Bosna i Hercegovina