Usluge površinske zaštite

Kako bi smo ispunili sve zahtjeve naših kupaca još 2003 godine, instalirali smo prvu galvanizacijsku liniju za površinsku zaštitu čelika.

Danas posjedujemo tri galvanizacijske linije na kojima su implementirane četiri različite tehnologije: alkalno cinkovanje, kiselo cinkovanje, kiselo sjajno kalajisanje i zaštita legurom Zn/Ni.


     Alkalno cinkovanje

Prevlaka cinka koja se nanosi iz alkalnog elektrolita, pruža dobru zaštitu od korozije uz odličnu savitljivost prevlake. U mogućnosti smo vršiti zaštitu profila maksimalne površine 1.800 x 800 mm (na vješalicama) uz debljinu prevlake od 3 do 40 µm, sa plavom ili crnom trovalentnom hromatizacijom uz mogućnost siliranja u zavisnosti od Vaših zahtjeva.

 

 


     Kiselo cinkovanje

Površinsku zaštitu cinkovanjem iz kiselog elektrolita vršimo na vješalicama, uz maksimalnu površinu profila 1.000 x 800 mm  i bubnjevima (opruge, šarafi, baglame i sl.) uz debljinu prevlake od 3 do 60 µm, sa plavom ili crnom trovalentnom hromatizacijom. Ovu prevlaku karakterizira visoki sjaj te je pored ostalog pogodna za zaštitu profila u dekorativne svrhe.

 

 


      Kiselo svijetlo kalajisanje

Kod ove tehnologije zaštite čelika dobivaju se visoko sjajne dekorativne prevlake, debljine nanosa do 60 µm. Usluge kalajisanja pružamo na vješalicama uz maksimalnu površinu profila 1.800 x 800 mm.

 

 

 


     Zaštita Zn/Ni legurom

Cink-nikl je metoda površinske zaštite koja je razvijena kao zamjena zaštitnoj prevlaci kadmijuma, koja je sa aspekta zaštite okoline neprihvatljiva. Metoda zaštite cink-niklom ne samo da je zamjenila prevlaku kadmijem, nego je kvalitetom višestruko premašuje. Trajanje zaštite od korozije je u prosjeku do 10 puta duže od standardnog galvanskog cinkovanja i 3 puta duže od kadmiranja.

Prevlakom cink-nikl se u neutralnom testu slane komore po ISO 9227 mogu postići slijedeće vrijednosti:
- preko 500 sati do bijele korozije,
- preko 1000 sati do crvene korozije

Saraj-Komerc d.o.o. je jedna od rijetkih firmi u Bosni i Hercegovini koja pruža uslugu površinske zaštite čelika cink-nikl legurom.

2013 Sva prava zadrana. Saraj Komerc d.o.o., Industrijska zona, 70240 Gornji Vakuf, Bosna i Hercegovina